Regulamin

Regulamin

Niniejsze Warunki „Warunki” regulują Twój dostęp i korzystanie z narzędzia BypassAI i powiązanych z nim usług (zwanych łącznie „Usługami”). Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

1. Akceptacja Regulaminu

1.1. Umowa: Uzyskując dostęp do Usług BypassAI i korzystając z nich, potwierdzasz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz uzyskiwać dostępu do Usług ani z nich korzystać.

1.2. Zmiany: BypassAI zastrzega sobie prawo do modyfikacji, aktualizacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków.

2. Konta Użytkowników i Rejestracja

2.1. Utworzenie: Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Usług, może być konieczne utworzenie konta użytkownika. Tworząc konto, musisz podać dokładne i kompletne informacje oraz spełnić wszelkie kryteria kwalifikacyjne. BypassAI zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub usunięcia konta według własnego uznania.

2.2. Bezpieczeństwo: Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o swoim koncie, w tym hasła, oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach Twojego konta. Zgadzasz się natychmiast powiadomić BypassAI o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie lub użyciu Twojego konta lub o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa.

2.3. Zakończenie: BypassAI może zawiesić lub zamknąć Twoje konto i dostęp do Usług, jeśli naruszysz niniejsze Warunki, zaangażujesz się w jakiekolwiek działania szkodliwe dla BypassAI lub jej użytkowników albo z dowolnego innego powodu, według własnego uznania BypassAI. Możesz także zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z obsługą klienta BypassAI.

3. Prawa własności intelektualnej

3.1. Własność: Wszelkie prawa własności intelektualnej do narzędzia BypassAI, jego zawartości i Usług są własnością firmy BypassAI lub jej licencjodawców. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej związanych z Usługami, z wyjątkiem przypadków przyznanych w niniejszych Warunkach.

3.2. Ograniczona licencja: BypassAI przyznaje Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną i odwołalną licencję na dostęp do Usług i korzystanie z nich do celów osobistych i komercyjnych, pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków.

4. Treści użytkownika

4.1. Własność: zachowujesz wszelkie prawa i własność treści, które przesyłasz, tworzysz lub generujesz za pomocą Usług („Treści użytkownika”). BypassAI nie rości sobie żadnych praw własności do Treści użytkownika.

4.2. Odpowiedzialność: Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika i wszelkie konsekwencje wynikające z ich wykorzystania lub publikacji. BypassAI nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za Treści użytkownika przesyłane za pośrednictwem Usług.

5. Zabronione zastosowania

5.1. Ograniczenia: Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem, szkodliwych lub złośliwych lub w jakikolwiek sposób naruszający niniejsze Warunki lub prawa innych osób.

5.2. Przykłady: Przykłady zabronionych zastosowań obejmują między innymi przesyłanie treści objętych prawami autorskimi lub plagiat, wykorzystywanie Usług do oszukiwania lub niewłaściwego postępowania akademickiego, rozpowszechnianie dezinformacji, nękanie lub zniesławianie innych lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów BypassAI lub konta użytkowników.

6. Różne

6.1. Rozdzielność: Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

6.2. Całość umowy: Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a firmą BypassAI dotyczącą Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub oświadczenia, ustne lub pisemne.

6.3. Brak zrzeczenia się: Niewyegzekwowanie przez firmę BypassAI któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia ani prawo do jego egzekwowania.

7. Płatności, subskrypcje i zwroty pieniędzy

7.1. Plany: BypassAI oferuje różne plany subskrypcji z różnymi funkcjami i cenami. Szczegółowe informacje na temat dostępnych planów i związanych z nimi opłat znajdziesz na naszej stronie internetowej.

7.2. Przetwarzanie: Płatności za subskrypcje są przetwarzane przez bezpiecznych zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Akceptowane metody płatności obejmują karty kredytowe, karty debetowe i inne metody płatności określone na naszej stronie internetowej.

7.3. Anulowanie i automatyczne odnawianie: Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Jeśli nie anulujesz subskrypcji przed datą odnowienia, zostanie ona automatycznie odnowiona, a Ty zostaniesz obciążony opłatą za kolejny okres rozliczeniowy. Zwroty środków za anulowane subskrypcje będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką zwrotów, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

7.4. Oferty: BypassAI może od czasu do czasu oferować bezpłatne wersje próbne lub oferty promocyjne. Warunki tych ofert zostaną określone w momencie trwania promocji i mogą ulec zmianie.

8. Polityka zwrotów

8.1. Brak zwrotów kosztów za wykorzystane usługi: Zwroty kosztów nie zostaną przyznane w przypadku żadnego planu subskrypcji, jeśli użytkownik korzystał już z Usługi w opłaconym okresie.

8.2. Plan bezpłatny: BypassAI oferuje bezpłatny plan, który umożliwia użytkownikom wypróbowanie Usługi przed zakupem subskrypcji. Korzystając z planu bezpłatnego, użytkownicy mogą ocenić przydatność Usługi przed wybraniem planu płatnego.

8.3. Żądania zwrotu pieniędzy: Aby poprosić o zwrot pieniędzy, użytkownicy muszą skontaktować się z obsługą klienta BypassAI w określonym terminie. Żądania zwrotu pieniędzy będą rozpatrywane indywidualnie i przyznawane według wyłącznego uznania firmy BypassAI.

8.4. Wyjątki: Wszelkie wyjątki od zasad zwrotów zostaną dokonane według wyłącznego uznania BypassAI i zostaną wyraźnie określone w warunkach wszelkich ofert promocyjnych lub umów szczegółowych.

9. Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

10. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków lub Usług, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania terminowo i sprawnie.