Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser "Vilkår" regulerer din adgang til og brug af BypassAI-værktøjet og dets tilknyttede tjenester (samlet kaldet "Tjenesterne"). Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af disse vilkår.

1. Accept af vilkår og betingelser

1.1. Aftale: Ved at tilgå og bruge BypassAI-tjenesterne, anerkender og accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke få adgang til eller bruge tjenesterne.

1.2. Ændringer: BypassAI forbeholder sig retten til at ændre, opdatere eller revidere disse vilkår til enhver tid uden forudgående varsel. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter eventuelle ændringer af Vilkårene udgør din accept af de opdaterede Vilkår.

2. Brugerkonti og registrering

2.1. Oprettelse: For at få adgang til visse funktioner i Tjenesterne, kan du blive bedt om at oprette en brugerkonto. Når du opretter en konto, skal du give nøjagtige og fuldstændige oplysninger og opfylde eventuelle berettigelseskriterier. BypassAI forbeholder sig retten til at nægte registrering eller annullere en konto efter eget skøn.

2.2. Sikkerhed: Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger, herunder din adgangskode, og for alle aktiviteter, der finder sted under din konto. Du accepterer straks at underrette BypassAI om enhver uautoriseret adgang eller brug af din konto eller andre sikkerhedsbrud.

2.3. Opsigelse: BypassAI kan suspendere eller opsige din konto og adgang til Tjenesterne, hvis du overtræder disse Vilkår, deltager i aktiviteter, der er skadelige for BypassAI eller dets brugere, eller af en hvilken som helst anden grund på BypassDetection. Du kan også afslutte din konto til enhver tid ved at kontakte BypassAIs kundesupport.

3. Immaterielle rettigheder

3.1. Ejerskab: Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til BypassAI-værktøjet, dets indhold og tjenesterne ejes af BypassAI eller dets licensgivere. Du anerkender, at du ikke har nogen ret, titel eller interesse i eller til nogen intellektuelle ejendomsrettigheder forbundet med Tjenesterne, undtagen som givet i disse Vilkår.

3.2. Begrænset licens: BypassAI giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbagekaldelig licens til at få adgang til og bruge Tjenesterne til personlige og kommercielle formål, med forbehold for din overholdelse af disse Vilkår.

4. Brugerindhold

4.1. Ejerskab: Du bevarer alle rettigheder og ejerskab til det indhold, du indsender, opretter eller genererer ved hjælp af Tjenesterne ("Brugerindhold"). BypassAI gør ikke krav på nogen ejerskabsrettigheder til dit brugerindhold.

4.2. Ansvar: Du er eneansvarlig for dit brugerindhold og eventuelle konsekvenser som følge af dets brug eller offentliggørelse. BypassAI godkender eller tager ikke ansvar for noget brugerindhold indsendt gennem tjenesterne.

5. Forbudte anvendelser

5.1. Begrænsninger: Du accepterer ikke at bruge Tjenesterne til ulovlige, skadelige eller ondsindede formål eller på nogen måde, der overtræder disse Vilkår eller krænker andres rettigheder.

5.2. Eksempler: Eksempler på forbudt brug omfatter, men er ikke begrænset til, indsendelse af ophavsretligt beskyttet eller plagieret indhold, brug af Tjenesterne til snyd eller akademisk uredelighed, spredning af misinformation, chikane eller bagvaskelse af andre eller forsøg på at få uautoriseret adgang til BypassAI systemer eller brugerkonti.

6. Diverse

6.1. Adskillelse: Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i fuld kraft og virkning.

6.2. Hele aftalen: Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og BypassAI vedrørende tjenesterne og erstatter alle tidligere aftaler, forståelser eller repræsentationer, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige.

6.3. Ingen afkald: BypassAIs manglende håndhævelse af nogen bestemmelse i disse vilkår skal ikke anses for at være en afkald på en sådan bestemmelse eller retten til at håndhæve den.

7. Betalinger, abonnementer og tilbagebetalinger

7.1. Planer: BypassAI tilbyder forskellige abonnementsplaner med forskellige funktioner og priser. Detaljerede oplysninger om tilgængelige planer og tilhørende gebyrer kan findes på vores hjemmeside.

7.2. Behandling: Betalinger for abonnementer behandles gennem sikre tredjepartsbetalingsudbydere. Accepterede betalingsmetoder omfatter kreditkort, debetkort og andre betalingsmetoder som angivet på vores hjemmeside.

7.3. Annullering og automatisk fornyelse: Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Hvis du ikke opsiger dit abonnement inden fornyelsesdatoen, vil det automatisk blive fornyet, og du vil blive opkrævet for den næste faktureringsperiode. Refusioner for annullerede abonnementer vil blive behandlet i overensstemmelse med vores refusionspolitik, som kan findes på vores hjemmeside.

7.4. Tilbud: BypassAI kan tilbyde gratis prøveperioder eller kampagnetilbud fra tid til anden. Vilkårene og betingelserne for disse tilbud vil blive specificeret på tidspunktet for kampagnen og kan ændres.

8. Refusionspolitik

8.1. 3-dages refusionsvindue: Du er berettiget til en refusion, hvis du udtrykker utilfredshed og sender din anmodning inden for 3 dage (72 timer) fra datoen for dit første køb, og hvis du ikke har brugt mere end 1000 ord.

8.2. Ikke-kvalificerede refusioner: Refusionsanmodninger, der er foretaget uden for 3-dages (72-timers) vinduet fra datoen for dit første køb eller overskrider forbruget på 1000 ord, vil ikke være berettiget til behandling.

8.3. Refusionsproces: For at starte en refusion skal du kontakte kundesupport på [email protected] med ordreoplysningerne og årsagen til anmodningen om refusion.

8.4. Politikopdateringer: BypassAI forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne tilbagebetalingspolitik fra tid til anden. Du opfordres til at gennemgå denne politik med jævne mellemrum.

8,5. Gratis plan: BypassAI tilbyder en gratis plan, der giver brugerne mulighed for at prøve tjenesten, før de køber et abonnement.

9. Adskillelse

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i fuld kraft og virkning.

10. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende disse vilkår eller tjenesterne, bedes du kontakte os via de angivne kontaktoplysninger på vores hjemmeside eller via e-mail på [email protected]. Vi vil gøre alt for at besvare dine forespørgsler rettidigt og effektivt.