Voorwaarden

Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden "Voorwaarden" zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de BypassAI tool en de bijbehorende diensten (gezamenlijk de "Diensten"). Door de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

1. Acceptatie van Algemene Voorwaarden

1.1. Overeenkomst: Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de BypassAI Services, erkent u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u de Services niet openen of gebruiken.

1.2. Wijzigingen: BypassAI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te herzien. Als u de Services blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in de Voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met de bijgewerkte Voorwaarden.

2. Gebruikersaccounts en registratie

2.1. Aanmaak: Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Services, kan het zijn dat u een gebruikersaccount moet aanmaken. Wanneer u een account aanmaakt, moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en aan alle geschiktheidscriteria voldoen. BypassAI behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de registratie te weigeren of een account te annuleren.

2.2. Beveiliging: U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om BypassAI onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde toegang of gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging.

2.3. Beëindiging: BypassAI kan uw account en toegang tot de Services opschorten of beëindigen als u deze Voorwaarden schendt, deelneemt aan activiteiten die schadelijk zijn voor BypassAI of zijn gebruikers, of om enige andere reden naar eigen goeddunken van BypassAI. U kunt uw account ook op elk gewenst moment beëindigen door contact op te nemen met de klantenondersteuning van BypassAI.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. Eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten op de tool BypassAI, de inhoud ervan en de Services zijn eigendom van BypassAI of zijn licentiegevers. U erkent dat u geen recht, titel of belang heeft in of op enige intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Services, behalve zoals toegekend in deze Voorwaarden.

3.2. Beperkte licentie: BypassAI verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Services voor persoonlijke en commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft.

4. Gebruikersinhoud

4.1. Eigendom: u behoudt alle rechten en eigendom van de inhoud die u indient, maakt of genereert met behulp van de Services ("Gebruikersinhoud"). BypassAI claimt geen eigendomsrechten op uw Gebruikersinhoud.

4.2. Verantwoordelijkheid: U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of de publicatie ervan. BypassAI onderschrijft of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige Gebruikersinhoud die via de Diensten wordt ingediend.

5. Verboden gebruik

5.1. Beperkingen: U stemt ermee in de Services niet te gebruiken voor onwettige, schadelijke of kwaadaardige doeleinden, of op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden of inbreuk maakt op de rechten van anderen.

5.2. Voorbeelden: Voorbeelden van verboden gebruik omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het indienen van auteursrechtelijk beschermde of geplagieerde inhoud, het gebruik van de Services voor bedrog of academisch wangedrag, het verspreiden van verkeerde informatie, het lastigvallen of belasteren van anderen, of het proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot BypassAI-systemen of gebruikersaccounts.

6. Diversen

6.1. Scheidbaarheid: Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

6.2. Volledige overeenkomst: Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en BypassAI met betrekking tot de Services en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of verklaringen, zowel mondeling als schriftelijk.

6.3. Geen afstandsverklaring: het onvermogen van BypassAI om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring van een dergelijke bepaling, noch van het recht om deze af te dwingen.

7. Betalingen, abonnementen en restituties

7.1. Abonnementen: BypassAI biedt verschillende abonnementsplannen met verschillende functies en prijzen. Gedetailleerde informatie over de beschikbare abonnementen en de bijbehorende kosten kunt u vinden op onze website.

7.2. Verwerking: Betalingen voor abonnementen worden verwerkt via beveiligde externe betalingsproviders. Geaccepteerde betaalmethoden zijn onder meer creditcards, debetkaarten en andere betaalmethoden zoals gespecificeerd op onze website.

7.3. Opzegging en automatische verlenging: U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Als u uw abonnement niet vóór de verlengingsdatum opzegt, wordt het automatisch verlengd en wordt de volgende factureringsperiode in rekening gebracht. Terugbetalingen voor geannuleerde abonnementen worden verwerkt in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid, dat te vinden is op onze website.

7.4. Aanbiedingen: BypassAI kan van tijd tot tijd gratis proefversies of promotie-aanbiedingen aanbieden. De voorwaarden van deze aanbiedingen worden op het moment van de promotie gespecificeerd en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

8. Terugbetalingsbeleid

8.1. Terugbetalingsperiode van 3 dagen: U komt in aanmerking voor een terugbetaling als u uw ontevredenheid kenbaar maakt en uw verzoek indient binnen 3 dagen (72 uur) vanaf de datum van uw eerste aankoop en als u niet meer dan 1000 woorden heeft gebruikt.

8.2. Niet in aanmerking komende restituties: restitutieverzoeken die buiten de periode van drie dagen (72 uur) vanaf de datum van uw eerste aankoop worden ingediend of die het gebruik van 1000 woorden overschrijden, komen niet in aanmerking voor verwerking.

8.3. Terugbetalingsproces: om een terugbetaling te starten, moet u contact opnemen met de klantenondersteuning op [email protected] met de bestelgegevens en de reden voor het terugbetalingsverzoek.

8.4. Beleidsupdates: BypassAI behoudt zich het recht voor om dit restitutiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken. U wordt aangemoedigd dit beleid regelmatig te herzien.

8,5. Gratis abonnement: BypassAI biedt een gratis abonnement waarmee gebruikers de service kunnen uitproberen voordat ze een abonnement aanschaffen.

9. Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

10. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden of de Services, neem dan contact met ons op via de verstrekte contactgegevens op onze website of per e-mail op [email protected]. Wij zullen er alles aan doen om uw vragen zo snel en efficiënt mogelijk te beantwoorden.