Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene "Vilkår" regulerer din tilgang til og bruk av BypassAI-verktøyet og dets tilknyttede tjenester (samlet kalt "tjenestene"). Ved å bruke tjenestene godtar du å være bundet av disse vilkårene.

1. Aksept av vilkår og betingelser

1.1. Avtale: Ved å få tilgang til og bruke BypassAI-tjenestene, erkjenner og godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke få tilgang til eller bruke tjenestene.

1.2. Endringer: BypassAI forbeholder seg retten til å endre, oppdatere eller revidere disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Din fortsatte bruk av tjenestene etter eventuelle endringer i vilkårene utgjør din aksept av de oppdaterte vilkårene.

2. Brukerkontoer og registrering

2.1. Opprettelse: For å få tilgang til visse funksjoner i tjenestene, kan det hende du må opprette en brukerkonto. Når du oppretter en konto, må du oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon og oppfylle eventuelle kvalifikasjonskriterier. BypassAI forbeholder seg retten til å nekte registrering eller kansellere en konto etter eget skjønn.

2.2. Sikkerhet: Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoinformasjonen din, inkludert passordet ditt, og for alle aktiviteter som skjer under kontoen din. Du samtykker i å varsle BypassAI umiddelbart om enhver uautorisert tilgang eller bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd.

2.3. Oppsigelse: BypassAI kan suspendere eller avslutte kontoen din og tilgangen til tjenestene hvis du bryter disse vilkårene, deltar i aktiviteter som er skadelige for BypassAI eller dets brukere, eller av andre grunner på BypassAI's retions. Du kan også avslutte kontoen din når som helst ved å kontakte BypassAIs kundestøtte.

3. Immaterielle rettigheter

3.1. Eierskap: Alle immaterielle rettigheter til BypassAI-verktøyet, dets innhold og tjenestene eies av BypassAI eller dets lisensgivere. Du erkjenner at du ikke har noen rettigheter, tittel eller interesse i eller til noen immaterielle rettigheter knyttet til tjenestene, bortsett fra det som er gitt i disse vilkårene.

3.2. Begrenset lisens: BypassAI gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbakekallbar lisens til å få tilgang til og bruke tjenestene til personlige og kommersielle formål, med forbehold om at du overholder disse vilkårene.

4. Brukerinnhold

4.1. Eierskap: Du beholder alle rettigheter og eierskap til innholdet du sender inn, oppretter eller genererer ved hjelp av tjenestene ("brukerinnhold"). BypassAI krever ingen eierskapsrettigheter til brukerinnholdet ditt.

4.2. Ansvar: Du er alene ansvarlig for brukerinnholdet ditt og eventuelle konsekvenser som følge av bruk eller publisering. BypassAI støtter eller tar ikke ansvar for noe brukerinnhold som sendes inn gjennom tjenestene.

5. Forbudt bruk

5.1. Begrensninger: Du samtykker i å ikke bruke tjenestene til noen ulovlige, skadelige eller ondsinnede formål, eller på noen måte som bryter disse vilkårene eller krenker andres rettigheter.

5.2. Eksempler: Eksempler på forbudt bruk inkluderer, men er ikke begrenset til, innsending av opphavsrettsbeskyttet eller plagiert innhold, bruk av tjenestene for juks eller akademisk uredelighet, spredning av feilinformasjon, trakassering eller ærekrenkelse av andre eller forsøk på å få uautorisert tilgang til BypassAI-systemer eller brukerkontoer.

6. Diverse

6.1. Adskillelse: Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses for å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de resterende bestemmelsene forbli i full kraft og virkning.

6.2. Hele avtalen: Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og BypassAI angående tjenestene og erstatter alle tidligere avtaler, forståelser eller representasjoner, enten muntlige eller skriftlige.

6.3. Ingen fraskrivelse: BypassAIs unnlatelse av å håndheve noen bestemmelse i disse vilkårene skal ikke anses som en fraskrivelse av en slik bestemmelse eller retten til å håndheve den.

7. Betalinger, abonnementer og refusjoner

7.1. Planer: BypassAI tilbyr ulike abonnementsplaner med forskjellige funksjoner og priser. Detaljert informasjon om tilgjengelige planer og tilhørende avgifter finner du på vår nettside.

7.2. Behandling: Betalinger for abonnementer behandles gjennom sikre tredjeparts betalingsleverandører. Aksepterte betalingsmetoder inkluderer kredittkort, debetkort og andre betalingsmetoder som spesifisert på nettstedet vårt.

7.3. Kansellering og automatisk fornyelse: Du kan kansellere abonnementet ditt når som helst. Hvis du ikke kansellerer abonnementet ditt før fornyelsesdatoen, vil det automatisk fornyes, og du vil bli belastet for neste faktureringsperiode. Refusjoner for kansellerte abonnementer vil bli behandlet i samsvar med refusjonspolicyen vår, som du finner på nettsiden vår.

7.4. Tilbud: BypassAI kan tilby gratis prøveversjoner eller kampanjetilbud fra tid til annen. Vilkårene og betingelsene for disse tilbudene vil bli spesifisert på tidspunktet for kampanjen og kan endres.

8. Refusjonspolicy

8.1. Ingen refusjon for brukte tjenester: Refusjoner vil ikke bli gitt for noen abonnementsplan hvis brukeren allerede har brukt tjenesten i løpet av den betalte perioden.

8.2. Gratis plan: BypassAI tilbyr en gratis plan som lar brukere prøve tjenesten før de kjøper et abonnement. Ved å bruke den gratis planen kan brukere vurdere egnetheten til tjenesten før de forplikter seg til en betalt plan.

8.3. Refusjonsforespørsler: For å be om refusjon, må brukere kontakte BypassAIs kundestøtte innen den angitte tidsrammen. Refusjonsforespørsler vil bli vurdert fra sak til sak og innvilget etter BypassAIs eget skjønn.

8.4. Unntak: Eventuelle unntak fra refusjonsretningslinjene vil skje etter BypassAIs eget skjønn og vil være tydelig angitt i vilkårene og betingelsene for eventuelle kampanjetilbud eller spesifikke avtaler.

9. Skillebarhet

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de resterende bestemmelsene forbli i full kraft og virkning.

10. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene eller tjenestene, vennligst kontakt oss via den oppgitte kontaktinformasjonen på nettstedet vårt eller via e-post på [email protected]. Vi vil gjøre vårt ytterste for å besvare dine henvendelser på en rettidig og effektiv måte.